For further information

Please contact: Tridium Europe
+44 (0)1403 740290

Teknoloji


Günümüzün akıllı binalarında çok geniş yayılımlı ISH, enerji yönetim, aydınlatma, güvenlik ve diğer sistemler kullanılmaktadır. Bina performansını arttırmak, işletme giderlerini azaltmak, yakıt tüketimi ile karbon atılımını düşürmek ve çağdaş, dinamik iş ortamlarının gerektirdiği güvenlik ve konfor seviyelerini yakalamak için bu sistemler arasında bütünlük ve uyumlu işlerlik sağlamak kritik önem taşımaktadır.

En büyük darboğaz: haberleşme. Böylesine farklı sistem ve cihazlar, gerek kendi aralarında gerekse bina ana sistemleri ile bilgi aktarımında bir çok farklı iletişim protokolleri kullanırlar. Bu iletişim protokollerinin hepsine ulaşılıp aralarında haberleşme sağlanabildiği durumda çok değerli bilgilere ulaşılıp, akıllı senaryo kurgulamaları mümkün olabiliyor.

Bu darboğazda çözümü Niagara AX altyapısı sağlıyor. Tridium'un çekirdek teknolojisi olan NiagaraAX yazılım altyapısı, yalnızca klasik otomasyon (DDC) işlevlerini sağlamakla kalmıyor; imalatçı ve haberleşme protokolünden bağımsız olarak çok sayıda sistem ve cihazın entegre edildiği, standart ve tümleşik bir platform oluşturuyor. Bu platformun gerçek zamanlı idaresi için tek gereken ise standart internet tarayıcınız.

Devrim niteliğindeki bu yaklaşım, dünya çapında binlerce bina işletmesinde yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Bir yandan daüst düzey (enterprise) uygulamalarda gelişmiş hizmetlerin verilebilmesi için gerekli kritik ara katman olarak da kullanımı yaygınlaşıyor. Daha akıllı senaryolarla çalışan ortamlar sayesinde bina işletmecileri düşen bakım maliyetleri ile birlikte artan kullanıcı memnuniyetini bir arada yaşayabiliyorlar.

Niagara sisteminin ilk nesli 1998'de çıkmıştı Niagara AX adıyla duyurulan 3. nesil ise 2005'de duyuruldu. Bugün dünya çapında havalanlarından kampüslere, hastanelerden okullara ve konutlara kadar geniş bir yelpazede 350,000'in üzerinde Niagara yazılımı kurulmuş durumdadır.

 

 

Tridium NiagaraAX sistemi ile tesisinizin potansiyelini son noktasına taşıyın

 

Please select your preferred language

© Tridium 2017